dimecres, 22 d’octubre del 2008

El morat de la bandera republicana representa Castella

¿Per què la bandera republicana és tricolor?El lector // El Periódico // Dimarts 14 d'octubre de 2008 // Margarita Márquez Padorno // Fundació José Ortega y Gasset

Per esbrinar els orígens d’aquesta ensenya ens hem de remuntar al 1820. El general Riego, després de reproclamar la Constitució de Cadis, provoca durant un breu lapse de temps l’obertura liberal del Govern de Ferran VII. Durant aquest període, es funda la Milícia Nacional, a la qual se li assignen banderes de color morat amb l’escut de Castella i Lleó. Va durar molt poc, ja que aquell mateix any és substituïda per una altra de vermella i groga. El 1823, el retorn de Ferran VII a l’absolutisme acabaria fins i tot amb la Milícia Nacional.

El 1843, sota el regnat d’Isabel II, es va decretar la unificació de la bandera d’Espanya. En aquest decret regulador es permet als regiments que abans tinguessin
banderes morades l’ús de tres corbates (corbates són els cordons que pengen dels extrems superiors de les banderes) amb els colors vermell, groc i morat. Aquest és el verdader antecedent de la tricolor.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

En el título del artículo se alude a que el morado es el de los reyes de Castilla. Sin embargo, el pendón castellano es carmesí, rojo, no morado. Púrpura morado ha sido el león del Reino de León. La asignación del morado como color castellano proviene de una confusión, durante el siglo XIX. Es cierto que la justificación del morado en la II República alude al morado como supuesto color de la nacionalidad castellana; sin embargo, en su mismo artículo se justifica el morado como un color liberal. Morada fue, al parecer, el color de la bandera bordada por Mariana Pineda, heroína de la causa liberal.
Un saludo,

JMX

Anònim ha dit...

La bandera de los condes de Barcelona, fue la cruz de Sant Jordi. Por otra parte los colores amarillo y rojo así como las banderas de las comunidades de Aragón, Cataluña, Baleares y Valencia derivan de la bandera del antiguo reino de Aragón, la cual al pasar a ser Corona sería la bandera oficial del reino y las banderas restantes serían abolidas.
Finalmente el color morado nunca perteneció al reino de Castilla sino al de León. Más tarde se produciría una confusión del emblema de la Corona de Castilla con la unión de la Corona de León.